MARKETING TÜRKİYE C LEVEL CLUB

Hakkında

Bilgilendiren, öğreten ve geliştiren bir topluluk olarak C Level Club

Bilgi paylaşım platformu olarak konumlanan Marketing Türkiye, profesyonellerin kariyer gelişimine katkı sağlayacak içerikleri üretiyor.

Marketing Türkiye, topluluk yönetimi misyonuna uygun olarak küresel trendleri ve lokal gelişmeleri izleyerek C Level Club üyelerinin geleceğin iş dünyasına ilişkin bir vizyon yaratıp hazırlanmalarını sağlıyor, yetkinliklerini artırıyor. 

Bu kapsamda yazılı, görsel, dijital mecralarının yanı sıra dikey alanlarda da sektörlerin gelişim alanlarına ilişkin zirve, konferans ve buluşmalar düzenliyor. “Başarı öne çıkarılmalıdır” yaklaşımıyla araştırmaya dayalı ödüllendirme süreçleriyle bir öğreti ortamı sağlayarak sektör profesyonellerini motive edip, esinlendiriyor.

C Level Club 2012’den bu yana şirketlerinde “Chief” düzeyde görev yapan üst yöneticileri teknolojiyle hızla değişen pazar dinamikleri ve tüketici davranışları konusunda an zamanlı bilgilendiriyor.

C Level Club platformu ayrıca farklı sektörlerde benzer deneyimlere sahip mevkidaşlarıyla güvene dayalı güçlü bir birliktelik platformu da oluşturuyor. C Level Club kuruluş felsefesine uygun olarak belirlenen katılım koşullarıyla kurumsal bir yapıya dönüştürülüyor. Buluşmaların prensip olarak ayda bir yapılması hedefleniyor. 

Buluşmalar güçlü bir ana tema üzerinde paylaşımda bulunmak üzere yapılıyor. Bilgilenme, öğrenme veya görüş oluşturma amaçlı toplantılarda geleceğe yön verecek stratejiler, etkileşim alanları ve trendler paylaşılıyor. C Level Club buluşmalarında ayrıca örnek oluşturabilecek vakalar da tartışılıyor. Vakanın önemine uygun olarak incelemeler workshop’larla ya da roundtable oturumlarıyla derinleştiriliyor. Çıkarımlar bir “Executive Summary” olarak C Level Club üyeleriyle paylaşılıyor.

0

Yıl

0

Etkinlik

0

C Level Katılımcı

0

Marka